Categories
Health News

ภาวะแทรกซ้อนเป็นผลโดยตรงจากการติดเชื้อ

อาการแทรกซ้อนของโรคหัดนั้นมีมากมายและหลากหลาย และร้ายแรงกว่าที่คนทั่วไปจะคิด โรคหัดคือการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจที่แพร่ระบาดได้มาก โดยมีอาการไข้ ไอ เยื่อบุตาอักเสบ และมีผื่นขึ้นทั่วร่างกาย โรคหัดสามารถป้องกันได้ทั้งหมด เนื่องจากวัคซีนที่ใช้สร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากความกลัวที่ไม่มีมูลเกี่ยวกับวัคซีนได้กระตุ้นให้เกิดโรคขึ้นใหม่

ในฐานะโรคระบาดทางสุขภาพทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้ป่วยในวัยรุ่นและผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2560 ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคหัดทั่วโลกอยู่ที่ 110,000 ราย การเสียชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในเด็กเล็ก ผู้เขียนได้รักษาผู้ป่วยโรคหัดสามคนที่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมอันเป็นผลโดยตรงจากการติดเชื้อ กรณีแรกเกี่ยวข้องกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเพิ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดเพียงครั้งแรกในสองโด๊สตอนเป็นเด็ก เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับอักเสบเพิ่มเติม กรณีที่สองเกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่เป็นโรคไส้ติ่งอักเสบที่เกี่ยวข้องกับโรคหัด กรณีที่สาม ชายวัยกลางคนบ่นว่าตาพร่ามัวและปวดหัวอย่างรุนแรง เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อโรคหัดของเขา