Categories
News

จัดฟันบางนา: ระวัง !! ภาวะการติดเชื้อ บริเวณฝังรากฟันเทียม

จัดฟันบางนา: ระวัง !! ภาวะการติดเชื้อ บริเวณฝังรากฟันเทียม การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ถือเป็นเรื่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการทันตกรรม และเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติและการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้น ก็ต้องการการดูแลรักษาอย่างละเอียดและดีที่สุด

เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการรักษาผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ซึ่งบางรายอาจจะละเลยการดูแลความสะอาด ทำให้แผลที่ผ่าตัดหรือรากฟันเทียมเกิดอาการติดเชื้อ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจจะลุกลามไปถึงบริเวณฟันซี่ใกล้เคียงได้ และอาจจะให้เกิดผลกระทบตามมาภายหลัง

สำหรับการฝังรากฟันเทียมนั้น หากบริเวณที่ได้ทำการฝังรากฟันเทียมลงไปเกิดอาการติดเชื้อแบบฉับพลัน หรือสูญเสียฟันไปเนื่องจากการติดเชื้อโรคปริทันต์ ก็จะส่งผลถึงบริเวณขอบกระดูก ทำให้การฝังรากเทียมนั้นมีความยุ่งยากและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก แต่ในบางกรณีที่มีการติดเชื้อเรื้อรัง เช่นมีเงาดำบริเวณปลายรากฟัน ไม่มีหนอง ก็มันจะมีการทำลายกระดูกบริเวณปลายราก แต่หากบริเวณขอบกระดูกไม่โดนทำลาย ก็จะทำให้การรักษาผ่าตัดฝังรากฟันเทียมง่ายยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ก่อนเข้ารับการรักษาผ่าตัดฝังรากฟันเทียมก็ควรดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้ดีก่อนเข้ารับการรักษา และควรเข้าปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรับฟังคำแนะนำและการปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการรักษา เพื่อให้ผลการรักษาสำเร็จและมีความสมบูรณ์ในการรักษามากที่สุด เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาได้มีรากฟันเทียมที่สามารถใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่เสียไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานรากฟันเทียมได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด