Categories
News

จัดฟันบางนา: ฟันคุดคืออะไร

จัดฟันบางนา: ฟันคุดคืออะไร สุขภาพช่องปากและฟันถือเป็นเรื่องสำคัญของคนเรา จะต้องดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอและควรเอาใจใส่ในเรื่องของการทำความสะอาดช่องปาก เพราะถ้าหากเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากและฟันแล้วจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการบดเคี้ยวอาหาร การพูดคุยหรือแม้กระทั่งการพบปะผู้คน ซึ่งอาจจะทำให้เราเสียบุคลิกภาพ ขาดความมั่นใจ และยังส่งผลต่อปัญหาสุขภาพโดยรวมด้วย ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน ส่วนใหญ่ที่มักพบได้บ่อยคือ ฟันผุ ซึ่งฟันผุเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น การทำความสะอาดฟันที่ไม่ดี การรับประทานอาหารที่มีรสหวานมากจนเกินไป

ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดฟันผุได้ นอกจากนี้ ปัญหาในเรื่องของฟันคุดก็มักพบได้บ่อยเช่นเดียวกัน ซึ่งฟันคุดเป็นฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาได้ตามปกติ เนื่องจากอาจจะมีสิ่งที่ขัดขวางการขึ้นของฟันซี่นั้น เช่นความหนากระดูกฟันบางซี่หรือทิศทางการขึ้นของฟันที่ผิดปกติ ฟันคุดโดยส่วนใหญ่เกิดจาก ขนาดของขากรรไกรไม่สัมพันธ์กับขนาดของฟัน ซึ่งสาเหตุของฟันคุดส่วนใหญ่มาจากขนาดของขากรรไกร ถ้าขนาดของขากรรไกรเล็กแต่ขนาดฟันโต จึงทำให้ฟันไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ ทำให้เกิดเป็นฟันคุดจะส่งผลทำให้เรามีอาการเจ็บปวด แต่ก็รักษาได้ด้วยการผ่าฟันคุด ซึ่งหลายคนเคยผ่านการผ่าฟันคุดมาแล้ว โดยการผ่าฟันคุดนั้น เป็นการผ่าตัดทางทันตกรรมเพื่อนำฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติออก โดยฟันซี่นั้นจะฝังตัวอยู่ใต้เนื้อเยื่อของและบริเวณกระดูกขากรรไกร ซึ่งจะผ่านการผ่าตัดจะเกิดขึ้นเมื่อฟันที่ฝังตัวอยู่นั้นส่งผลกระทบต่อฟันซี่ฟันบริเวณข้างเคียง ทำให้มีอาการปวดและเกิดการอักเสบติดเชื้อขึ้นได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะพบได้บ่อย ดังนั้น ทางคลินิกเราจะมาพูดถึงฟันคุดว่าคืออะไร ซึ่งหลายคนยังไม่ทราบและจะพูดถึงการก่อให้เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากฟันคุด เพื่อให้เราได้ทราบว่าควรรับมือกับการที่มีฟันคุดอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากที่อาจจะตามมาในอนาคต

ฟันคุดคือฟันแท้ที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติและมักฝังตัวอยู่ที่ขากรรไกรบริเวณใต้เหงือก ด้วยฟันคุดจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากตัวฟันไม่ได้โผล่ขึ้นมาเหนือเหงือก ซึ่งทันตแพทย์จะต้องใช้การเอ็กซเรย์จึงจะสามารถมองเห็นได้ โดยปกติแล้วฟันคุดที่เกิดขึ้นอาจจะโผล่ขึ้นมาเหนือเหงือก เมื่อโตขึ้นได้และส่งผลให้เกิดแรงดันทำให้เรามีอาการปวดบริเวณฟันคุด จนอาจจะต้องทำการผ่าตัดเพื่อนำออกมา โดยการผ่าตัดฟันคุดเป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่ง เพื่อนำฟันออกมา ปกติแล้วหากฟันที่ฝังตัวอยู่นั้น ไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงจนเกินไป ทันตแพทย์อาจจะรักษาด้วยการตกแต่งเนื้อเยื่อโดยรอบ โดยไม่ต้องเข้ารับการถอนฟันและอาจจะแนะนำในเรื่องของการทำความสะอาดช่องปากและฟันให้แก่ผู้เข้ารับการรักษา เช่น ถ้าหากมีอาการอักเสบบริเวณเหงือกที่ทำให้เกิดอาการเจ็บขณะจัดฟันทันตแพทย์อาจจะทำการรักษาเนื้อเยื่อบริเวณที่อักเสบหรือแนะนำให้เปลี่ยนวิธีการแปรงฟันและอาจจะให้ผู้เข้ารับการรักษาใช้ไหมขัดฟัน เพื่อทำความสะอาดซอกฟันด้านหน้าและด้านหลังของฟันคุด เพราะจะช่วยให้เหงือกมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการเกิดโรคเหงือกอักเสบบริเวณรอบรอบฟันคุดได้ ซึ่งหากพูดถึงการผ่าฟันคุด หลายคนรู้สึกกลัวแต่การผ่าตัดฟันคุดนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แต่ถ้าหากปล่อยไว้ไม่ยอมผ่าออกก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากและฟันได้ ในหลายๆด้าน เพราะฉะนั้น การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวท่านเอง เพราะถ้าหากปล่อยไว้นานๆและเกิดการอักเสบติดเชื้อ ก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อบริเวณฟันซี่อื่นๆได้ เพราะถ้าหากฟันคุดทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันอย่างชัดเจน ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้ผ่าออกซึ่งสาเหตุที่อาจจะทำให้แพทย์พิจารณาให้ผู้เข้ารับการรักษาผ่าฟันคุดก็ต่อเมื่อฟันคุดและสร้างความเสียหายให้แก่ฟันซี่อื่น เพราะฟันคุดที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลกระทบต่อฟันโดยรอบได้ซึ่งจะก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดภายในช่องปากได้

นอกจากนี้ ความเสียหายที่ขากรรไกรก็อาจจะทำให้ได้รับความอันตรายเพราะฟันคุดอาจก่อให้เกิดถุงน้ำรอบๆและอาจทำให้บริเวณขากรรไกรนั้นถูกทำลายจนเป็นหลวมส่งผลให้ทำลายเส้นประสาทที่บริเวณขากรรไกรได้ นอกจากนี้ในเรื่องของโรคเหงือกอักเสบก็มีสาเหตุมาจากฟันคุดได้เช่นเดียวกัน เมื่อเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆฟันคุด เกิดการอักเสบก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการบวมและยากต่อการทำความสะอาดช่องปากและฟัน ส่งผลให้ผู้เข้ารับการรักษาเกิดการฟันผุ ซึ่งอาการเหงือกบวมจากฟันคุดจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันและทำให้เชื้อแบคทีเรียเข้าไปเจริญเติบโตภายในช่องปากและก่อให้เกิดโรคฟันผุตามมา สำหรับผู้ที่เข้ารับการจัดฟัน ฟันคุดก็สามารถส่งผลกระทบต่อการจัดฟันได้จนทำให้ผลการรักษาหรือผลการจัดฟัน ครอบฟันหรือการใช้ฟันปลอมไม่เป็นไปตามที่ต้องการ เพราะฉะนั้น การพิจารณาของทันตแพทย์ว่าจะทำการผ่าตัดหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัยจะต้องตรวจดูรูปร่างของช่องปากและตำแหน่งของฟันคุด รวมทั้งต้องคำนึงถึงอายุของผู้เข้ารับการรักษาด้วย ทางคลินิก เราอยากให้ทุกคนหมั่นเอาใจใส่ในเรื่องของการทำความสะอาดช่องปากและฟันให้มากเป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคเกี่ยวกับช่องปากหรือปัญหาเกี่ยวกับฟันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากเราทำความสะอาดช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี ก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภายในช่องปากได้ และที่สำคัญเราควรเข้าพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเข้ารับการทำความสะอาดช่องปากและฟัน รวมไปถึงจะได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพช่องปากและฟันของเราเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันเวลา หากใครมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้จากทางเรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันจึงทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน